info@eleva.sk     +421 902 928 218

Spoločnosť eleva, s.r.o zabezpečuje servisnú a revíznu činnosť zdvíhacích zariadení – výťahy (osobné, nákladné, autovýťahy a pod.), eskalátory (pohyblivé schody) travelátory (pohyblivé chodníky), plošiny pre invalidov a pod. Naša spoločnosť má kvalifikovaných zmluvný partnerov na výkon servisnej činnosti, ktorí sú pravidelne školení na výkon činnosti podľa platných predpisov v Slovenskej republike.
Spoločnosť eleva s.r.o. má zabezpečenú servisnú činnosť na území celého Slovenska.

Cenník 2024