info@eleva.sk     +421 902 928 218

Naša ponuka zahŕňa aj výťahy s rýchlosťou 0,15 m/s. Neváhajte nás pozvať na nezáväznú obhliadku, aby sme vám pomohli vybrať ideálny výťah pre váš objekt.

Výťahy s rýchlosťou 0,15 m/s sú inštalované prevažne do rodinných domov a do sídiel firiem, ordinácií, penziónov a všade tam, kde sú požiadavky na rozšírenie mobility a tým zvýšenia kvality života za veľmi výhodných cenových podmienok.
Vďaka nízkej cene, jednoduchej údržbe, veľkej variabilite prevedenia a rozmanitosti farieb možno výťahy nainštalovať aj tam, kde vznikne potreba odstrániť architektonické bariéry objektu.

Ukážka nami dodaných výťahov s rýchlosťou 0,15 m/s