info@eleva.sk     +421 902 928 218

Naša ponuka zahŕňa strojovňové, bezstrojovňové a hydraulické nákladné výťahy. Neváhajte nás pozvať na nezáväznú obhliadku, aby sme vám pomohli vybrať ideálny výťah pre vás.

Strojovňové výťahy

Strojovňové vyťahy majú pohon umiestnený v strojovni výťahu, väčšinou nad výťahovu šachtou. Výhodou strojovňových výťahov je lepšie umiestnenie hlučných komponentov výťahu od bytových jednotiek. Čo sa týka technického riešenia, pri strojovňových výťahoch nie sme limitovaný malým priestorom v hornej časti výťahovej šachty, ako je to u bezstrojovňových riešení a to nám umožňuje väčšiu variabilitu použitých komponentov bez obmedzenia priestoru. Vieme umiestniť rozmerovo väčšiu kabínu výťahu do výťahovej šachty. Strojovňové výťahy majú samostatnú miestnosť ( strojovňu ) na uloženie pohonu a riadenia výťahu čo umožňuje komfortnejší servis výťahu ako u bezstrojovňových výťahov.

Bezstrojovňové výťahy

Bezstrojovňové výťahy majú pohon umiestnený v hornej časti výťahvoej šachty, teda výťah nemá strojovňu výťahu. Výhodou bezstrojovňových výťahov sú nižšie realizačné náklady na výťahovú šachtu, pretože nie je potrebná výstavba strojovne výťahu. S tým sú spojené aj výhody estetické, keďže nie je potrebné budovať výťahovú strojovňu nad konštrukciu strechy budovy.

Hydraulické výťahy

Hydraulické výťahy majú pohon umiestnený v strojovni výťahu, väčšinou v najnižšej stanici v blízkosti výťahovej šachty. Výhodou hydraulických výťahov je, že hlučné časti výťahu vieme umiestniť do najnižšej stanice budovy. Často krát v suteréne budov sa nachádzajú technické miestnosti, ktoré sú vhodné na umiestnenie pohonu a riadenia výťahu, čo nám zabezpečuje tichú prevádzku výťahu.