info@eleva.sk     +421 902 928 218

Opláštenie tejto konštrukcie tvorí 1x doska cetris + izolácia PSB 80 mm + akrylátová prefarbená omietka zrnitosti 1,5 mm a izolačné dvojsklo s bezpečnostným sklom connex do 2,5 m. Uchytenie skla je provedené na ocelové, pohladové terče.